Latihan ID Bab 4 dan 5

Latihan Bab 4 dab 5 untuk latihan ID hari ini. Link : http://tech.groups.yahoo.com/group/ddznotes_vs2/files/DDZ2543/LATIHAN/

Koleksi Soalan Final ExamUTM

Kepada semua pelajar ID (Teknik Rekabentuk Arahan), anda boleh mendownload soalan final exam UTM di link ini:
http://tech.groups.yahoo.com/group/ddznotes_vs2/files/DDZ2543/KOLEKSI%20FINAL%20EXAM/